DeratizaceDeratizací nazýváme všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců. Patří sem i opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektů, znemožňujeme jim přístup k potravě, zasídlení a zahnízdění.

Deratizace lze rozdělit na:
 
  • Průběžnou deratizaci:
    ta se provádí v objektech s předpokladem trvalého napadení, jako jsou například výrobní haly s automatickými vraty, kde není možné kontrolovat pohyb hlodavců.
     
  • Ohniskovou deratizaci:
    ta se provádí v případě přemnožení hlodavců v lokálním měřítku jako jsou například sklepy bytových domů, teplovodní šachty, apod.

Vždy když je Váš objekt napaden přemnoženými hlodavci kontaktujte odborného pracovníka firmy Deratizace, dezinsekce, dezinfekce Příbram, který přijede na místo provede průzkum objektu navrhne vhodná opatření a provede pokládku jedových staniček na vhodná místa. Veškeré naše postupy jsou vždy v souladu s metodikou DDD služeb a s platnými předpisy a zákony. Proto nikdy nevyžadujte po našem technikovi žádné nestandartní úkony. Informace o dalším postupu vám vždy sdělí po aplikaci přípravků a provedeném zásahu.

Postup a provedení likvidace přemnožených hlodavců (deratizace):

Prohlídka objektu:

Technik firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram, přijede na místo a provede odbornou prohlídku zasaženého objektu. Narhne opatření, která zabrání pronikání hlodavců do objektu a určí o kterého hlodavce  se v daném případě jedná (myš, potkan, krysa, apod.)

Deratizační zásah:

Vždy je nutné vyhodnotit rizka spojená s deratizací objektu. Technik firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram určí správný typ deratizační jedové staničky (plechová, uzamykatelná, papírová nebo plastová) a hlavně vybere správný typ deratizační nástrahy s ohledem na konkrétní podmínky v zasaženém objektu. (druh hlodavce, přístup osob,zvířat, vlhkost, apod.).

Činnost po položení deratizačních nástrah:

Po položení deratizačních nástrah nastává vždy období, ve kterém je nutné 4 - 10 dní vytrvat a poté pracovník firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram provede kontrolu deratizačních staniček. Při kontrole buď doplní nástrahu nebo vyhodnotí, že deratizační zásah byl účinný a provede povinnou likvidaci mrtvých hlodavců a zbytků nástrah včetně použitých deratizačních staniček.

Naše firma Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram má uzavřeny veškeré potřebné smlouvy k likvidaci nebezpečných odpadů a kadaverů(uhynulá zvířata). Proto zařídíme vše potřebné a Vy se nemusíte o nic starat.
 


objednat deratizaci

Škůdci

Krysy hlodavci Krysa obecná (Rattus rattus) je středně velký hlodavec z čeledi myšovitých, který je často zaměňovaný s potkanem. Oproti němu má delší ocas a uši, ale celkově je subtilnější. Je rozšířená prakticky ve všech teplejších oblastech světa; v Evropě je těžiště Potkani hlodavci Potkan nebo potkan obecný (Rattus norvegicus) je velký myšovitý hlodavec rodu Rattus často zaměňovaný s krysou obecnou (Rattus rattus). Jako synantropní druh žije převážně v blízkosti lidských sídel, kde často škodí požíráním potravin, napadáním domácích Hraboši hlodavci Hraboš polní (Microtus arvalis) je jeden z nejhojnějších hlodavců v České republice. Vyskytuje se v kontinentální Evropě kromě Skandinávie, v Rusku a na Blízkém Východě, je to typický obyvatel travnatých luk a polí. Je to původně nížinný druh, ale proniká Rejsci hlodavci Rejsek obecný či rejsek lesní nebo rejsek evropský (Sorex araneus) je drobný a nejhojnější zástupce čeledi rejskovitých (Soricidae), jeden z našich nejhojnějších savců. Do této skupiny spadá i Bělozubka tmavá (Crocidura russulla), která je nejrozšířenější Myši hlodavci Myš je české rodové jméno pro mnoho drobných hlodavců z čeledi myšovitých, ve vědecké nomenklatuře rozřazených do různých rodů. Nejznámějším je rod myš (Mus). Jeho nejvýznamnějším zástupcem je kosmopolitně rozšířená myš domácí (Mus musculus) – hospodářský

Lokality, kde působíme

ZPRACOVÁNÍ COOKIES
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ2020 ....... 2023 © deratizacepribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz