DezinfekceDezinfekcí se rozumí soubor opatření, vedoucí ke zničení mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci. Dezinfekci lze definovat jako ničení, či zneškodňování mikroorganismů na neživých předmětech, ve vnějším prostředí.

V současné době se většina našich dezinfekčních zásahů specializuje na dezinfekci ploch (jako jsou madla, kliky u dveří, chodby, vozidla a jiné předměty, které je potřeba pravidelně dezinfikovat, kvůli možnému výskytu
viru COVID - 19).


Dezinfekce ploch:

Dezinfekci ploch kvůli viru COVID - 19
, provádíme postřikem dezinfekčního prostředku přímo na kontaminovanou plochu. Kliky dveří a různá madla a předměty, které mohou být kontaminovány, aplikujeme dezinfekční roztok který, necháme působit a následně otřeme. Téměř vždy je nutno ke každému dezinfekčnímu zásahu přistupovat individuálně.

Tyto dezinfekční práce se musí provádět vždy ve speciálních ochranných prostředcích.

Dezinfekci ploch a předmětů ve spojitosti s COVID - 19 jsme pro Vás schopni zajistit i mimo vaší běžnou pracovní dobu (víkendy, noc nebo odpolední hodiny).

Dezinfekci je též vhodné provádět například po deratizačním zásahu, kde bylo nutné odstraňovat uhynulé potkany nebo jiné hlodavce. Dále ji využíváme v prostorách kde došlo ke znečištění zvířecím trusem např. balkony a půdy od holubů nebo jiná místa znečištěné trusem hlodavců jako jsou sklepy, sklady a jiné podobné prostory aobjekty. Vždy je dobré konzultovat postup s odborným pracovníkem firmy Deratizace Příbram, který přijede na místo provede průzkum, navrhne a realizuje dezinfekční zásah v potřebném rozsahu.

 


objednat dezinfekci

Škůdci

Holubi ptáci Holub domácí - zdivočelý (Columba livia domestica) je potomkem zdivočelého holuba a také ztracených holubů domácích. Holub je díky svému trusu významný znečišťovatel a přenašeč infekčních činitelů. Jeho přemnožení většinou postihuje všechna velká města.

Lokality, kde působíme

ZPRACOVÁNÍ COOKIES
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ2020 ....... 2023 © deratizacepribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz