Hlodavci

Krysy hlodavci Krysa obecná (Rattus rattus) je středně velký hlodavec z čeledi myšovitých, který je často zaměňovaný s potkanem. Oproti němu má delší ocas a uši, ale celkově je subtilnější. Je rozšířená prakticky ve všech teplejších oblastech světa; v Evropě je těžiště Potkani hlodavci Potkan nebo potkan obecný (Rattus norvegicus) je velký myšovitý hlodavec rodu Rattus často zaměňovaný s krysou obecnou (Rattus rattus). Jako synantropní druh žije převážně v blízkosti lidských sídel, kde často škodí požíráním potravin, napadáním domácích Hraboši hlodavci Hraboš polní (Microtus arvalis) je jeden z nejhojnějších hlodavců v České republice. Vyskytuje se v kontinentální Evropě kromě Skandinávie, v Rusku a na Blízkém Východě, je to typický obyvatel travnatých luk a polí. Je to původně nížinný druh, ale proniká Rejsci hlodavci Rejsek obecný či rejsek lesní nebo rejsek evropský (Sorex araneus) je drobný a nejhojnější zástupce čeledi rejskovitých (Soricidae), jeden z našich nejhojnějších savců. Do této skupiny spadá i Bělozubka tmavá (Crocidura russulla), která je nejrozšířenější Myši hlodavci Myš je české rodové jméno pro mnoho drobných hlodavců z čeledi myšovitých, ve vědecké nomenklatuře rozřazených do různých rodů. Nejznámějším je rod myš (Mus). Jeho nejvýznamnějším zástupcem je kosmopolitně rozšířená myš domácí (Mus musculus) – hospodářský

hlodavci

Hlodavci (Rodentia) jsou zdaleka nejpočetnější řád z celé třídy savců. Většinou jde o menší živočichy. Jejich charakteristickým rysem je tvar a uspořádání zubů. Přední řezáky jsou přeměněny v hlodáky; špičáky chybí úplně. Hlodáky mají přední stranu pokrytou tvrdou sklovinou a zadní stranu mnohem měkčí zubovinou. Díky většímu obrušování měkčí zadní části si zuby udržují stále ostrou hranu. Celý řád čítá přes 2500 žijících druhů.

Většina hlodavců je býložravá. Jejich největším žijícím zástupcem je kapybara.


Lokality, kde působíme

ZPRACOVÁNÍ COOKIES
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ2020 ....... 2023 © deratizacepribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz