HolubiVzhled a biologie:

Holubi, kteří se většinou vyskytují ve velkých městech v našem okolí (Mníšek p. Brdy,Dobříš, Příbram, Březnice, Rožmitál p.Třemšínem, Sedlčany a Votice), jsou původem potomky Holuba divokého nebo Holuba domácího, který ulétl svému majiteli.

Holub se rozmnožuje celoročně s vyjímkou zimního období, samice holuba klade dvě bílá vajíčka do chatrného hnízda z různých větviček a jiného podobného materiálu.

Mládě holuba se vylíhne po 17 dnech od snesení druhého vajíčka. Mládě vylétá z hnízda po cca 4 týdnech a dospělosti dosahuje za 5 měsíců od vylíhnutí.

Délka života holubů je až 20 let.

Hnízdění holubů je vždy na tvrdém a pevném povrchu jako jsou například balkony, střechy, okapy, římsy domů a mostů.

Potravu holuba tvoří semena, rostliny, odpadky a zbytky házené člověkem.


Škody:
  • Holub je přenašeč paratyfu, ornitózy a jiných nemocí přenosných na člověka.
  • Dále je holub hostitelem parazitů jako roztočů, klíšťáků, blech, ale i štěnic
  • Mezi další významné škody způsobené holubem patří znečištěné sochy a fasády domů holubím trusem, ucpané okapy, apod.
  • Holub také způsobuje velkou hlučnost.
Řešení problému s holuby:

Odchytem holubů se v současné době naše firma Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram nezabývá!

Ale i tak Vám dokážeme pomoci.

Náš odborný pracovník, provede prohlídku Vašeho objektu a navrhne způsoby, jak eliminovat výskyt holubů, prohlídkou nalezne místa vstupu holubů do objektu a navrhne řešení, jak jim v tom zabránit. Většinou se jedná o různé otvory ve fasádě, díry ve střeše, rozbitá střešní okna, apod., které umožňují holubům bezproblémový vstup do objektu.

Dále Vám pracovník naší firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram dokáže poradit  s hrotovou ochranou budovy proti ptactvu a také zajistit její specializovanu montáž.

Více informací o hrotové ochraně budov proti ptactvu naleznete v samostatné kapitole, která je této problematice věnována na našich internetových stránkách na adrese:

http://deratizacepribram.cz/hrotova-ochrana-budov-proti-ptactvu/

Další služby, které pro Vás můžeme realizovat je úklid a likvidace holubího trusu včetně dezinfekce ploch.

http://deratizacepribram.cz/uklid-trusu-uklid-holubiho-trusu/

A ještě je potřeba mít na mysli důkladnou dezinsekci objektu a ploch, kde holubi hnízdili.

http://deratizacepribram.cz/dezinsekce/
 


objednat dezinfekci ....... holubi objednat hrotovou ochranu ....... holubi objednat úklid trusu ....... holubi


Dezinfekce

Dezinfekcí se rozumí soubor opatření, vedoucí ke zničení mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci. Dezinfekci lze definovat jako ničení, či zneškodňování mikroorganismů na neživých předmětech, ve vnějším prostředí.

V současné době se většina našich dezinfekčních zásahů specializuje na dezinfekci ploch (jako jsou madla, kliky u dveří, chodby, vozidla a jiné předměty, které je potřeba pravidelně dezinfikovat, kvůli možnému výskytu
viru COVID - 19).


Dezinfekce ploch:

Dezinfekci ploch kvůli viru COVID - 19
, provádíme postřikem dezinfekčního prostředku přímo na kontaminovanou plochu. Kliky dveří a různá madla a předměty, které mohou být kontaminovány, aplikujeme dezinfekční roztok který, necháme působit a následně otřeme. Téměř vždy je nutno ke každému dezinfekčnímu zásahu přistupovat individuálně.

Tyto dezinfekční práce se musí provádět vždy ve speciálních ochranných prostředcích.

Dezinfekci ploch a předmětů ve spojitosti s COVID - 19 jsme pro Vás schopni zajistit i mimo vaší běžnou pracovní dobu (víkendy, noc nebo odpolední hodiny).

Dezinfekci je též vhodné provádět například po deratizačním zásahu, kde bylo nutné odstraňovat uhynulé potkany nebo jiné hlodavce. Dále ji využíváme v prostorách kde došlo ke znečištění zvířecím trusem např. balkony a půdy od holubů nebo jiná místa znečištěné trusem hlodavců jako jsou sklepy, sklady a jiné podobné prostory aobjekty. Vždy je dobré konzultovat postup s odborným pracovníkem firmy Deratizace Příbram, který přijede na místo provede průzkum, navrhne a realizuje dezinfekční zásah v potřebném rozsahu.

 Hrotová ochrana budov proti ptactvu

Ochrana budov před ptactvem se provádí jako prevence před poškozením fasády a v neposlední řadě jako zabránění šíření infekčních činitelů obsaženým v ptačím trusu.
Problém s přemnoženými holuby mají všechna větší města jako například Příbram, Březnice, Dobříš, Mníšek pod Brdy a mnoho dalších.
Holub má ve městech ideální podmínky pro život. Dostatek potravy, možností hnízdění a téměř žádného přirozeného predátora.

Proto je nutné provádět ochranu budov před jejich usedáním z mnoha důvodů:
 
Šíření infekce a škodlivých roztočů:
například velmi nebezpečný Klíšťák holubí, který žije vždy v blízkosti holubích hnízd a dále možnost šíření infekce z holubího trusu.

Znečištění fasády trusem:

má za následek velké finanční náklady na čištění a opravy takto poškozené fasády.

Znečištění chodníků trusem holubů v okolí zasažených budov:

téměř vždy když se na nějaké budově vyskytuje pravidelně hejno holubů dojde k velkému zapáchajícímu znečištění chodníků před touto budovou a je zde opět vysoká pravděpodobnost rozšíření infekce nebo roztočů.
 
Řešení je velmi jednoduché, stačí zavolat pracovníka firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram.
Náš pracovník přijede na místo, vyhodnotí stav zasažení budovy a navrhne nejvhodnější řešení formou hrotové ochrany budov.

Montáž hrotové ochrany budov v několika krocích:

téměř ve všech případech se používá vysokozdvižná plošina, kterou mimo jiné disponujeme.
Nejprve dojde k dezinfekci zasažených míst širokospektrálním dezinfekčním přípravkem.

Následuje mechanické očištění a mytí ploch na která se bude instalovat hrotová ochrana budov.

A po všech těchto krocích bude naistalována hrotová ochrana budov v potřebném rozsahu.
Naše firma Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram má několika letou zkušenost s montáží hrotové ochrany budov. Používáme UV odolné držáky a nerezové hroty od předního výrobce v ČR.  
 
 Úklid trusu (úklid holubího trusu, ...)

Úklid balkonů, půd a dalších prostor od holubího a jiného trusu vyžaduje speciální přístup a postup při jeho odstraňování a likvidaci.

Prvním krokem je kontaktovat odborného pracovníka firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram, který po telefonické domluvě přijede na místo a provede prohlídku zasažených prostor, které si přejete nechat uklidit od holubího nebo jiného trusu.
Následně navrhne postup a rozsah nutných úklidových, dezinfekčních a dezinsekčních prací.
Jelikož se jedná o silně infekční materiál, který je mimo jiné i plný alergenů, roztočů, bakterií a v neposlední řadě se v zasažené ploše holubím trusem bude s velkou pravděpodobností vyskytovat i Klíšťák holubí, který je velmi odolný a vytrvalý škůdce (proto je nutné po dokončení prací udělat i dezinsekční zásah). V případě trusu např. hlodavců, by měl stačit důsledný úklid a plošná dezinfekce zasažených prostor.

Zásah a úklid musí probíhat ve speciálních ochraných pomůckách chránící dýchací cesty, zrak a celé tělo.
Před započetím úklidu je nutné udělat důkladnou dezinfekci prostor širokospektrým antibakteriálním přípravkem. Poté bude následovat mechanická očista prostor za pomocí škrabek a košťat a kartáčů. Dalším krokem v zhledem ktomu, že se jedná o nebezpečný odpad, musí dojít k jeho důkladnému zabalení a odvozu do spalovny nebezpečných odpadů. Po odstranění odpadu se zopakuje dezinfekce ploch a poté je nutné ještě udělat důslednou dezinsekci.

Uvědomujeme si že, je to mnoho informací, proto neváhejte kontaktovat našeho specialistu na úklid z firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram
.


Lokality, kde působíme

ZPRACOVÁNÍ COOKIES
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ2020 ....... 2023 © deratizacepribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz