Úklid trusu (úklid holubího trusu, ...)Úklid balkonů, půd a dalších prostor od holubího a jiného trusu vyžaduje speciální přístup a postup při jeho odstraňování a likvidaci.

Prvním krokem je kontaktovat odborného pracovníka firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram, který po telefonické domluvě přijede na místo a provede prohlídku zasažených prostor, které si přejete nechat uklidit od holubího nebo jiného trusu.
Následně navrhne postup a rozsah nutných úklidových, dezinfekčních a dezinsekčních prací.
Jelikož se jedná o silně infekční materiál, který je mimo jiné i plný alergenů, roztočů, bakterií a v neposlední řadě se v zasažené ploše holubím trusem bude s velkou pravděpodobností vyskytovat i Klíšťák holubí, který je velmi odolný a vytrvalý škůdce (proto je nutné po dokončení prací udělat i dezinsekční zásah). V případě trusu např. hlodavců, by měl stačit důsledný úklid a plošná dezinfekce zasažených prostor.

Zásah a úklid musí probíhat ve speciálních ochraných pomůckách chránící dýchací cesty, zrak a celé tělo.
Před započetím úklidu je nutné udělat důkladnou dezinfekci prostor širokospektrým antibakteriálním přípravkem. Poté bude následovat mechanická očista prostor za pomocí škrabek a košťat a kartáčů. Dalším krokem v zhledem ktomu, že se jedná o nebezpečný odpad, musí dojít k jeho důkladnému zabalení a odvozu do spalovny nebezpečných odpadů. Po odstranění odpadu se zopakuje dezinfekce ploch a poté je nutné ještě udělat důslednou dezinsekci.

Uvědomujeme si že, je to mnoho informací, proto neváhejte kontaktovat našeho specialistu na úklid z firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram
.


objednat úklid trusu

Škůdci

Krysy hlodavci Krysa obecná (Rattus rattus) je středně velký hlodavec z čeledi myšovitých, který je často zaměňovaný s potkanem. Oproti němu má delší ocas a uši, ale celkově je subtilnější. Je rozšířená prakticky ve všech teplejších oblastech světa; v Evropě je těžiště Potkani hlodavci Potkan nebo potkan obecný (Rattus norvegicus) je velký myšovitý hlodavec rodu Rattus často zaměňovaný s krysou obecnou (Rattus rattus). Jako synantropní druh žije převážně v blízkosti lidských sídel, kde často škodí požíráním potravin, napadáním domácích Hraboši hlodavci Hraboš polní (Microtus arvalis) je jeden z nejhojnějších hlodavců v České republice. Vyskytuje se v kontinentální Evropě kromě Skandinávie, v Rusku a na Blízkém Východě, je to typický obyvatel travnatých luk a polí. Je to původně nížinný druh, ale proniká Rejsci hlodavci Rejsek obecný či rejsek lesní nebo rejsek evropský (Sorex araneus) je drobný a nejhojnější zástupce čeledi rejskovitých (Soricidae), jeden z našich nejhojnějších savců. Do této skupiny spadá i Bělozubka tmavá (Crocidura russulla), která je nejrozšířenější Myši hlodavci Myš je české rodové jméno pro mnoho drobných hlodavců z čeledi myšovitých, ve vědecké nomenklatuře rozřazených do různých rodů. Nejznámějším je rod myš (Mus). Jeho nejvýznamnějším zástupcem je kosmopolitně rozšířená myš domácí (Mus musculus) – hospodářský Holubi ptáci Holub domácí - zdivočelý (Columba livia domestica) je potomkem zdivočelého holuba a také ztracených holubů domácích. Holub je díky svému trusu významný znečišťovatel a přenašeč infekčních činitelů. Jeho přemnožení většinou postihuje všechna velká města.

Lokality, kde působíme

ZPRACOVÁNÍ COOKIES
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ2020 ....... 2023 © deratizacepribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz