MyšiMyš je české rodové jméno pro mnoho drobných hlodavců z čeledi myšovitých, ve vědecké nomenklatuře rozřazených do různých rodů. Nejznámějším je rod myš (Mus). Jeho nejvýznamnějším zástupcem je kosmopolitně rozšířená invazní druh (např. v Austrálii) i domácí mazlíček.

Vzhled a biologie:
Myš se vyskytuje v mnoha barevných provedeních od tmavě šedohnědé až po albíny. Má protažený čenich, velké uši, oči jako korálky a pět prstů na každé noze.
Dospělec má rozměry 7-10cm a váhu cca 15- 30 gr.
Samice je pohlavně dospělá již ve 2 měsících stáří a za svůj život dlouhý 12 - 24 měsíců mají 6 - 10 vrhů o 5 - 6 mláďatech.

Příznaky výskytu:
Černý tvrdý trus o délce 3 - 8 mm a šířce 1 - 3 mm
Stopy chodidel a ocasu na prašných místech
Stopy po hlodání
Typický zápach po myším pižmu (tzv. myšina) při výskytu velké populace.

Škody:
Okus zboží, majetku
Šíření choroboplodných zárodků ( např. tyfu)
Poškozování věcí močí a trusem
Nepříjemný zápach

Prevence:
Odstranit veškeré otvory ve zdech a podedveřmi, neponechávat neuzavřené potraviny, udržovat ve skladištích pořádek, apod.

Myši rodu Mus jsou zařazeny do podčeledi pravých myší, společně s krysami a potkany. Do podčeledi Muridae se řadí dalších 30 rodů myší. Sedm rodů myší patří do podčeledi myší stromových a dva rody do podčeledi myší lamelozubých.


objednat deratizaci ....... myši objednat úklid po DDD ....... myši objednat úklid trusu ....... myši


Deratizace

Deratizací nazýváme všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců. Patří sem i opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektů, znemožňujeme jim přístup k potravě, zasídlení a zahnízdění.

Deratizace lze rozdělit na:
 
  • Průběžnou deratizaci:
    ta se provádí v objektech s předpokladem trvalého napadení, jako jsou například výrobní haly s automatickými vraty, kde není možné kontrolovat pohyb hlodavců.
     
  • Ohniskovou deratizaci:
    ta se provádí v případě přemnožení hlodavců v lokálním měřítku jako jsou například sklepy bytových domů, teplovodní šachty, apod.

Vždy když je Váš objekt napaden přemnoženými hlodavci kontaktujte odborného pracovníka firmy Deratizace, dezinsekce, dezinfekce Příbram, který přijede na místo provede průzkum objektu navrhne vhodná opatření a provede pokládku jedových staniček na vhodná místa. Veškeré naše postupy jsou vždy v souladu s metodikou DDD služeb a s platnými předpisy a zákony. Proto nikdy nevyžadujte po našem technikovi žádné nestandartní úkony. Informace o dalším postupu vám vždy sdělí po aplikaci přípravků a provedeném zásahu.

Postup a provedení likvidace přemnožených hlodavců (deratizace):

Prohlídka objektu:

Technik firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram, přijede na místo a provede odbornou prohlídku zasaženého objektu. Narhne opatření, která zabrání pronikání hlodavců do objektu a určí o kterého hlodavce  se v daném případě jedná (myš, potkan, krysa, apod.)

Deratizační zásah:

Vždy je nutné vyhodnotit rizka spojená s deratizací objektu. Technik firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram určí správný typ deratizační jedové staničky (plechová, uzamykatelná, papírová nebo plastová) a hlavně vybere správný typ deratizační nástrahy s ohledem na konkrétní podmínky v zasaženém objektu. (druh hlodavce, přístup osob,zvířat, vlhkost, apod.).

Činnost po položení deratizačních nástrah:

Po položení deratizačních nástrah nastává vždy období, ve kterém je nutné 4 - 10 dní vytrvat a poté pracovník firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram provede kontrolu deratizačních staniček. Při kontrole buď doplní nástrahu nebo vyhodnotí, že deratizační zásah byl účinný a provede povinnou likvidaci mrtvých hlodavců a zbytků nástrah včetně použitých deratizačních staniček.

Naše firma Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram má uzavřeny veškeré potřebné smlouvy k likvidaci nebezpečných odpadů a kadaverů(uhynulá zvířata). Proto zařídíme vše potřebné a Vy se nemusíte o nic starat.
 Úklid po deratizaci, desinsekci, desinfekci

Úklid po deratizaci, dezinfekci nebo dezinsekci je dalším velice důležitým krokem v likvidaci škůdců a infekčních činitelů.

Ne každý zákazník je schopen tuto činnost po dezinsekčním nebo deratizačním zákroku zvládnout sám.

Pro tento případ jsou zde připraveni pracovníci firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram, kteří pro vás tento úklid po deratizaci, dezinfekci nebo dezinsekci zajistí.

Úklid po DDD zásahu a jeho průběh:

Přijedeme na místo a zákazník si určí rozsah úklidu.
Naši pracovníci jsou na úklidy po deratizacích a dezinsekcích zvyklí tudíž je nějaký ten mrtví brouček nepřekvapí.

Při úklidu po deratizaci nebo dezinsekci používáme klasickou úklidovou techniku, ale i parní čističe a jiné vychytávky.
K samozřejmosti patří pečlivost našich úklidových pracovníků a využívání kvalitních dezinfekčních a čistících prostředků.

Neváhejte kontaktovat naše pracovníky pro zajištění služeb v oblasti deratizace, dezinfekce a dezinsekce. Veškeré tyto služby pro Vás náš tým firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram zajistí od A až do Z.

 Úklid trusu (úklid holubího trusu, ...)

Úklid balkonů, půd a dalších prostor od holubího a jiného trusu vyžaduje speciální přístup a postup při jeho odstraňování a likvidaci.

Prvním krokem je kontaktovat odborného pracovníka firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram, který po telefonické domluvě přijede na místo a provede prohlídku zasažených prostor, které si přejete nechat uklidit od holubího nebo jiného trusu.
Následně navrhne postup a rozsah nutných úklidových, dezinfekčních a dezinsekčních prací.
Jelikož se jedná o silně infekční materiál, který je mimo jiné i plný alergenů, roztočů, bakterií a v neposlední řadě se v zasažené ploše holubím trusem bude s velkou pravděpodobností vyskytovat i Klíšťák holubí, který je velmi odolný a vytrvalý škůdce (proto je nutné po dokončení prací udělat i dezinsekční zásah). V případě trusu např. hlodavců, by měl stačit důsledný úklid a plošná dezinfekce zasažených prostor.

Zásah a úklid musí probíhat ve speciálních ochraných pomůckách chránící dýchací cesty, zrak a celé tělo.
Před započetím úklidu je nutné udělat důkladnou dezinfekci prostor širokospektrým antibakteriálním přípravkem. Poté bude následovat mechanická očista prostor za pomocí škrabek a košťat a kartáčů. Dalším krokem v zhledem ktomu, že se jedná o nebezpečný odpad, musí dojít k jeho důkladnému zabalení a odvozu do spalovny nebezpečných odpadů. Po odstranění odpadu se zopakuje dezinfekce ploch a poté je nutné ještě udělat důslednou dezinsekci.

Uvědomujeme si že, je to mnoho informací, proto neváhejte kontaktovat našeho specialistu na úklid z firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram
.


Lokality, kde působíme

ZPRACOVÁNÍ COOKIES
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ2020 ....... 2023 © deratizacepribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz