602 480 744
info@deratizacepribram.cz
Dezinfekce Dezinfekcí se rozumí soubor opatření, vedoucí ke zničení mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci. Dezinfekci lze definovat jako ničení, či zneškodňování mikroorganismů na neživých předmětech, ve vnějším prostředí. objednat dezinfekci více info o dezinfekci ...
Dezinsekce Dezinsekce je obor, který se zabývá metodami a prostředky hubení hmyzu a ostatních členovců. V komunální oblasti jde zejména o druhy tzv. synatropní, žijící v blízkosti člověka (štěnice, šváby, rusi, aj.), přenášející některé choroby a podobně. objednat dezinsekci více info o dezinsekci ...
Deratizace Deratizací nazýváme všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců (potkani, krysy, myši, hraboši, aj.). Patří sem i opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektů, znemožňujeme jim přístup k potravě a zahnízdění. objednat deratizaci více info o deratizaci ...
Úklid po DDD Úklid po deratizaci, dezinsekci nebo dezinfekci je pracovní činnost, která se provádí po uplynutí stanovené lhůty po provedeném zásahu DDD, kdy je nutné uklidit např. uhynulý hmyz nebo smýt zbytky dezinsekčních roztoků apod. objednat úklid po DDD více info o úklidu ...
Hrotová ochrana Ochranou budov proti ptactvu, se rozumí komplex opatření, která zabrání (většinou holubům nebo jiřičkám) v hnízdění, usedání, znečišťování fasád a různých výklenků trusem. U těchto případů se používá vysoce kvalitní hrotová ochrana budov, která má díky své jednoduchosti největší účinnost. objednat hrotovou ochranu více o hrotové ochraně
Úklid a odstraňování trusu Přemnožení holubi trápí v současné době všechna velká města nejen Příbram. Proto dochází ke znečištění různých ploch jako jsou půdy,balkony aj. velkým množstvím trusu holubů. Tento trus je nejen nevzhledný ale i velice nebezpečný. Podobný problém může nastat třeba i s přemnoženými hlodavci, kteří znečistí sklepní nebo jiné prostory. V těchto případechnásneváhejte kontaktovat a my váš problém vyřešíme. objednat úklid trusu více info o úklidu ...

Škůdci

Krysy hlodavci Krysa obecná (Rattus rattus) je středně velký hlodavec z čeledi myšovitých, který je často zaměňovaný s potkanem. Oproti němu má delší ocas a uši, ale celkově je subtilnější. Je rozšířená prakticky ve všech teplejších oblastech světa; v Evropě je těžiště Potkani hlodavci Potkan nebo potkan obecný (Rattus norvegicus) je velký myšovitý hlodavec rodu Rattus často zaměňovaný s krysou obecnou (Rattus rattus). Jako synantropní druh žije převážně v blízkosti lidských sídel, kde často škodí požíráním potravin, napadáním domácích Hraboši hlodavci Hraboš polní (Microtus arvalis) je jeden z nejhojnějších hlodavců v České republice. Vyskytuje se v kontinentální Evropě kromě Skandinávie, v Rusku a na Blízkém Východě, je to typický obyvatel travnatých luk a polí. Je to původně nížinný druh, ale proniká Rejsci hlodavci Rejsek obecný či rejsek lesní nebo rejsek evropský (Sorex araneus) je drobný a nejhojnější zástupce čeledi rejskovitých (Soricidae), jeden z našich nejhojnějších savců. Do této skupiny spadá i Bělozubka tmavá (Crocidura russulla), která je nejrozšířenější Myši hlodavci Myš je české rodové jméno pro mnoho drobných hlodavců z čeledi myšovitých, ve vědecké nomenklatuře rozřazených do různých rodů. Nejznámějším je rod myš (Mus). Jeho nejvýznamnějším zástupcem je kosmopolitně rozšířená myš domácí (Mus musculus) – hospodářský Sršni bodavý hmyz Sršeň obecná (Vespa crabro) je největším evropským zástupcem jedovatého sociálního blanokřídlého hmyzu z čeledi sršňovitých. Žije v mírných oblastech Evropy a Asie. Stavbou těla se podobá běžnějším vosám, je však větší a poněkud jinak zbarvená. Vosy bodavý hmyz Vosa obecná (Vespula vulgaris) je zástupce společenského blanokřídlého hmyzu z čeledi sršňovitých. Podobně jako včely jsou dělnice i královny vybaveny žihadlem napojeným na jedovou žlázu, na rozdíl od nich však své žihadlo mohou použít opakovaně. Švábi švábovitý hmyz Šváb obecný (Blatta orientalis) je živočich z čeledi švábovitých, který je řazen mezi škůdce. Na území České republiky se nejedná o domácí druh, byl sem zavlečen a v naší volné přírodě se v podstatě nevyskytuje. Původním místem výskytu byla pravděpodobně Rusi švábovitý hmyz Rus domácí (Blattella germanica) je u nás nejrozšířenější švábovitý hmyz, vyskytující se v bytech, potravinářských provozech, ale i v hotelích apod.... Mravenci mravencovití Mezi nejvýraznější mravenčí škůdce u nás patří Mravenec domácí (Lasius emarginatus), Mravenec obecný (Lasius niger) a také Mravenec faraón (Monomorium pharaonis) jehož původním domovem byla Afrika, ze které byl zavlečen do celého světa. Štěnice štěnicovití Štěnice domácí (Cimex lectularius) jinak také nazývána štěnice postelní, je druh hmyzu, jenž se živí převážně lidskou krví, ale mohou sát i krev domácích zvířat. Vyskytuje se po celém světě a představuje běžného lidského parazita, který je velmi odolný. Holubi ptáci Holub domácí - zdivočelý (Columba livia domestica) je potomkem zdivočelého holuba a také ztracených holubů domácích. Holub je díky svému trusu významný znečišťovatel a přenašeč infekčních činitelů. Jeho přemnožení většinou postihuje všechna velká města.

Dokumenty

Kontakty

DERATIZACE PŘÍBRAM

MICHAL ŠMEJKAL
Březohorská 447
261 01   Příbram 7

IČO:   876 40 554
DIČ:   CZ8404171116

Zapsán v živ. rej. MěÚ Příbram - OŽÚ dle § 71
odst. 2 živnostenského zákona č. 455/1991 sb. od 25. 2. 2011.
ZPRACOVÁNÍ COOKIES
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ2020 ....... 2024 © deratizacepribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz