ŠvábiVzhled a biologie:

Dospělci švába obecného mají hnědočernou až černou barvu

Velikost dospělce švába obecného bez tykadel je 21 - 28 mm

Ideální teplota pro život švába obecného je 25 stupňů, teploty pod - 4 a nad 40 stupňů jsou pro šváby obecné smrtelné.

Vývoj od vajíčka po dospělce při teplotách okolo 30 stupňů trvá cca 6 měsíců, při teplotách nižších než 25 stupňů až 12 měsíců.

Délka života dospělce švába obecného při teplotě v prostředí 30 stupňů pouze 2 měsíce a při teplotách okolo 20 stupňů až 9 měsíců.

Samice švába obecného za svůj život vytváří asi 8 ooték(váčky s vajíčky), které obsahují cca 16 vajíček.
Inkubační doba každé ootéky je při 30 stupních 44 dnů a při teplotách okolo 20 stupňů až 80 dnů.

Chování švábů obecných:
  • Jeho aktivita probíhá převážně v noci - je velmi plachý.
  • Nedokáže se pohybovat po hladkých površích.
  • Jako vhodné úkryty volí různé chladnější  a těsnější škvíry a štěrbiny (kanalizace, sklepy a různé vlhké neudržované sklady).
  • Šváb obecný je všežravý a v nutnosti žere papír, kůži, apod.
  • Vydrží hladovět až 3 týdny.
  • Šváb obecný patří mezi přenašeče bakterie typu Salmonella, ale i dalších jiných bakterií, roztočů a alergenů.

Škody způsobené švábem obecným:
  • znehodnocuje potraviny.
  • přenáší bakterie, roztoče a mnoho alergenů.
  • šíří nepříjemný zápach.
  • nepříjemný pocit z lezoucího hmyzu.

Likvidace švába obecného - dezinsekcí:

V případě, že se ve vašem bytě či jiném objektu objeví Šváb obecný, zavolejte technika firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram.

Náš dezinsekční pracovník přijede na místo provede odborný průzkum zasaženého objektu a následně provede dezinsekční zásah zaměřený na likvidaci obtížného švába obecného.

Dezinsekční zásah:

se provádí postřikem dezinsekčního roztoku, pokládkou požerových dezinsekčních nástrah nebo kombinací obou způsobů (vždy rozhodne odborný dezinsekční technik na místě).

Po určené době je nutné zkontrolovat účinnost dezinsekčního zásahu. To se provede vizuální kontrolou objektu a položením tzv. lepových pastí, které obsahují feromon lákající hmyz k sobě.
V případě, že se v pasti objeví další jedinci, je nutné učinit další dezinsekční zásah!!!Veškeré tyto služby jsme pro Vás připraveni zajistit prostřednictvím našeho odborného pracovníka pro dezinsekce a vždy velmi diskrétně.

 


objednat dezinsekci ....... švábi objednat úklid po DDD ....... švábi


Dezinsekce

Dezinsekce je obor, který se zabývá metodami a prostředky hubení hmyzu a ostatních členovců. V komunální oblasti pak  jde zejména o druhy tzv. synatropní, žijící v blízkosti člověka, a mající význam hygienický, přenášející některé choroby, či škodící na uskladněných produktech, šatstvu a podobně.

Nejvíce našich dezinsekčních zásahů ke kterým je naše firma Deratizace Příbram volána jsou ve spojitosti s výskytem štěnic, Rusa domácího, švábů a jiného například bodavého hmyzu jako jsou vosy a sršni.

V případě výskytu jákehokoliv škůdce je nutné kontaktovat našeho odborného pracovníka ve službách oboru deratizace, dezinsekce a dezinfekce, který provede průzkum zamořeného objektu, určí škůdce a stanoví rozsah a postup dezinsekce.

Veškeré naše zásahy a postupy jsou prováděny dle předepsané metodiky, schválenými biocidními přípravky a v souladu s platnými zákony.

V případě výskytu jakého koliv množství škůdců se co možná nejrychleji obraťte na naše pracovníky firmy Deratizace Příbram, jelikož množení těchto živočichů je velmi rychlé. Používáním volně prodejných sprejů a postřiků docílíte jen oddálení a zbytečné prodražení profesionální dezinsekce.

Nejčastější důvody proč nevoláte profesionála:

Stydím se! Není důvod, jelikož takovou malou potvůrku jako je štěnice si můžete přivézt jako nechtěný suvenýr z dovolené i v 5* hotelu nebo z cesty vlakem, autobusem, aj. Tudíž to neznamená, že jste nepořádný/á.

Co si pomyslí sousedé? - Vůbec nic ve většině případů o přítomnosti pracovníka, který provádí dezinsekci ani neví, diskrétnost na prvním místě.

Vysoká cena.
- Mohlo by se zdát ale, není tomu tak. Nákupem neučinných prostředků v drogerii si cenu zbytečně navyšujete sami. Cena dezinsekce se stanovuje dle zamoření objektu a nutnosti opakování. Proto ta nutnost volat odborníka ihned po objevení škůdce.

Nebojte se zavolat, my na rozdíl od štěnic nekoušeme!
 Úklid po deratizaci, desinsekci, desinfekci

Úklid po deratizaci, dezinfekci nebo dezinsekci je dalším velice důležitým krokem v likvidaci škůdců a infekčních činitelů.

Ne každý zákazník je schopen tuto činnost po dezinsekčním nebo deratizačním zákroku zvládnout sám.

Pro tento případ jsou zde připraveni pracovníci firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram, kteří pro vás tento úklid po deratizaci, dezinfekci nebo dezinsekci zajistí.

Úklid po DDD zásahu a jeho průběh:

Přijedeme na místo a zákazník si určí rozsah úklidu.
Naši pracovníci jsou na úklidy po deratizacích a dezinsekcích zvyklí tudíž je nějaký ten mrtví brouček nepřekvapí.

Při úklidu po deratizaci nebo dezinsekci používáme klasickou úklidovou techniku, ale i parní čističe a jiné vychytávky.
K samozřejmosti patří pečlivost našich úklidových pracovníků a využívání kvalitních dezinfekčních a čistících prostředků.

Neváhejte kontaktovat naše pracovníky pro zajištění služeb v oblasti deratizace, dezinfekce a dezinsekce. Veškeré tyto služby pro Vás náš tým firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Příbram zajistí od A až do Z.

 


Lokality, kde působíme

ZPRACOVÁNÍ COOKIES
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ2020 ....... 2023 © deratizacepribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz